Parcela (građevinsko zemljište) „Blace“

  • Ukupni investicijski trošak: 15.000.000,00 €
  • Vlastiti kapital: 0 €
  • Kapital - investitora: 15.000.000,00 €
Više

Osoba za kontakt

CORAL Consulting Service
Marija CESKIC

Mostar

Kontakt
Telefon:
Mobitel:
E-mail: marija.c@coral-consulting-service.com