Izjava o privatnosti

 

Coral Consulting Service d.o.o. vlasnik je web stranice: https://coral-consulting-service.com. te ovim putem obavještavamo sve naše korisnike o načinima prikupljanja i obradi osobnih podataka na navedenoj web stranici.

Pitanja i pritužbe vezane uz politiku privatnosti i zaštitu osobnih podataka možete uputiti na e-mail adresu: info@coral-consulting-service.com

 

Prikupljanje i obrada podataka
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca, fizičku osobu, čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Identitet osobe se može utvrditi izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora poput imena, identifikacijskog broja, podataka o lokaciji, mrežnog identifikatora ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih fizičkom, fiziološkom, genetskom, mentalnom, ekonomskom, kulturnom ili socijalnom identitetu tog pojedinca.
Vaše osobne podatke prikupljamo samo u slučajevima kada nam svojom voljom pružite takve informacije. Primjeri informacija o korištenju stranice uključuju: najposjećenije i najgledanije stranice i poveznice na našoj web stranici, vrijeme provedeno na stranici i najpopularnije ključne riječi koje korisnike vode do naše stranice, vašu IP adresu, informacije koje se skupljaju putem kolačića, podatke vašeg uređaja poput postavki hardvera, sistemske aktivnosti, vrste pretraživača itd.
 
Obrada podataka
Dobivene podatke upotrebljavamo u jednu ili više navedenih svrha: radi personalizacije korisničkog iskustva, radi poboljšanja web stranice, radi uspostave primarnog kanala komunikacije, radi povremenog slanja e-poruka, koje se tiču povremenog primanja vijesti ažuriranja, informacija o uslugam.
 
Zaštita vaših podataka
U cilju zaštite osobnih podataka koje šaljete preko ove web stranice, primjenjujemo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđujemo i testiramo svoju sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima samo na one zaposlenike koji trebaju znati te informacije kako bi Vam pružili neke koristi ili usluge. Osim toga, educiramo zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka.
 
Pohrana i rok čuvanja podataka
Svi podaci pohranjeni su u bazama podataka i repozitorijima u Europskoj Uniji. Pohranjene podatke nećemo pohranjivati u državama izvan Europske Unije. Osobne podatke čuvamo i štitimo tijekom trajanja poslovnog odnosa te u skladu s pozitivnim propisima.
 
 
Obrazac za kontakt i e-mail kontakt
Naša internetska stranica sadrži obrazac za kontakt koji je moguće koristiti za stupanje u kontakt elektroničkim putem. Podaci uneseni u ulaznu masku će, u slučaju korištenja obrasca, biti preneseni nama te pohranjeni.
U trenutku slanja poruke, nadalje, pohranjuju se i sljedeći podaci:
Ime
Prezime
Telefon
E-Mail
Za obradu podataka, u sklopu postupka slanja, tražit će se vaša privola te ćete biti upućeni na ovu Izjavu. Alternativno, moguće je stupanje u kontakt putem ponuđene e-mail adrese. U tom se slučaju spremaju e-mailom preneseni osobni podaci korisnika, koji se, međutim, ne prenose trećima. Podaci se koriste isključivo u svrhu korespondencije
 
 
Prijenos podataka trećim osobama
Opća napomena: Social media pluginovi dovode do toga da ove usluge obuhvate posjetitelja internetske stranice zajedno s njegovom IP adresom, a ujedno protokoliraju njegov ustaljen način korištenja internetskog preglednika, što se može dogoditi i u slučaju da ne posjetitelj stranice ne aktivira tipku. Kako bismo spriječili isto, koristimo metodu Shariff. Izravni kontakt koji uspostavlja naša Social media tipka između društvene mreže i Vas ostvaruje se tek u trenutku kada kliknete na odgovarajućiu tipku za dijeljenje sadržaja. Kod Facebooka se to, u slučaju da ste već prijavljeni na nekoj društvenoj mreži, odvija bez otvaranja daljnjeg prozora. Kod Twittera prikazat će se popup prozor u kojemu je moguće dalje obrađivati tekst tweeta. Moguće je, dakle, objavljivanje naših sadržaja na društvenim mrežama, a da se ne stvaraju cjelokupni surf profili.  
 
Facebook
Naša stranica upotrebljava pluginove društvene mreže Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park California 94025, SAD. Putem metode Shariff Facebook doznaje vašu IP adresu te da ste posjetili našu internetsku stranicu tek u trenutku kada aktivirate tipku. Facebook, u slučaju da aktivirate plugin, a istovremeno ste ulogirani na Facebooku, korištenje internetske stranice može pridodati vašem korisničkom računu. O prikupljanju i korištenju vaših podataka putem Facebooka koji nastupaju u tom trenutku mi više nemamo nikakvih saznanja te ne možemo utjecati na iste. Više informacija možete pronaći u Facebookovoj Izjave o zaštiti podataka pod de-de.facebook.com/policy.php. Usto, općenito za korištenje i deaktivaciju kolačića upućujemo na opći prikaz u ovoj Izjavi. 
 
Twitter
Naša stranica upotrebaljava pluginove društvene mreže Twitter, Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, SAD . Putem metode Shariff Facebook doznaje Vašu IP adresu te da ste posjetili našu internetsku stranicu tek u trenutku kada aktivirate tipku za Re-tweet. O prikupljanju i korištenju vaših podataka putem Twittera koji nastupaju u tom trenutku mi više nemamo nikakvih saznanja te ne možemo utjecati na iste. Više informacija, po potrebi, možete pronaći u Googleovoj Izjavi o zaštiti podataka te pod twitter.com/privacy. Usto, općenito za korištenje i deaktivaciju kolačića upućujemo na opći prikaz u ovoj Izjavi.
 
YouTube
Naša stranica sadrži YouTube videe koji se pohranjuju na serverima ponuditelja YouTubea te se na našoj internetskoj stranici mogu prikazati ugradnjom. Video se ugrađuje aktiviranom opcijom za proširene postavke za zaštitu podataka. Pokretanjem videa na Vašem će računalu biti pohranjeni kolačići YouTube-kolačići i DoubleClick, a na taj način moguće je i prenošenje podataka operaterima YouTubea: Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Prilikom pokretanja videa pohranjenih na YouTubeu, prosljeđuju se minimalno sljedeći podaci Google Incu kao operateru YouTubea te operateru mreže DoubleClick: IP adrese i ID kolačića, specifična adresa kod nas otvorene stranice, datum sustava i vrijeme otvaranja stranice kao i identifikacija Vašeg internetskog preglednika. Ovi će podaci biti prenešeni neovisno o tome ima te li korisnički račun na Googleu preko kojeg ste ulogirani ili nemate korisnički račun. Kada ste na taj način prijavljeni postoji mogućnost da će Google podatke izravno pridodati Vašem korisničkom računu. Ako ne želite da se podaci pridodaju Vašem profilu, se prije aktivacije tipke za pokretanje videa morate odlogirati. YouTube tj. Google Inc. pohranjuju navedene podatke u obliku korisničkih profila te ih koriste u svrhu reklama, tržišnih istraživanja i/ili za uređivanje internetskih stranica primjereno potrebama. Takva analiza slijedi prije svega (i za korisnike koji nisu prijavljeni) u svrhu provođenja primjerenih aktivnosti promidžbe kako bi se druge korisnike obavijestilo o Vašim aktivnostima na internetskoj stranici. Imate pravo žalbe protiv stvaranja korisničkih profila, pri čemu se u te svrhe potrebno obratiti Googleu kao operateru YouTubea.  
 
Cookies
Na svojoj web stranici koristimo kolačiće (engl. cookies), kako bi Vaš posjet našoj internetskoj stranici bio što ugodniji i funkcionalniji. Pri tome neki kolačići ostaju pohranjeni na Vašem krajnjem uređaju. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se prilikom posjećivanja naše web stranice razmjenjuju između Vašeg preglednika i našeg web poslužitelja. Kolačići ne izazivaju nikakvu štetu te služe samo u svrhu ponovnog prepoznavanja posjetitelja web stranice. Kolačići mogu pohraniti samo one informacije koje šalje Vaš preglednik, tj. informacije koje ste sami unijeli u preglednik ili koje postoje na web stranici. Kolačići se ne mogu koristiti kao kodovi te se ne mogu upotrijebiti za pristup Vašem krajnjem uređaju. Kada sljedeći put pozovete našu web stranicu s istog krajnjeg uređaja, informacije pohranjene u kolačićima mogu biti proslijeđene ili nama („kolačići prve strane“) ili drugoj web aplikaciji kojoj pripadaju („kolačići treće strane“). Putem pohranjenih i poslanih informacija određena web aplikacija prepoznaje da ste Vi već pozivali i posjećivali web stranicu putem preglednika na vašem krajnjem uređaju.
 
Prava pojedinca
Ukoliko želite znati posjedujemo li ili obrađujemo vaše osobne podatke, ili ukoliko želite pristupiti osobnim podacima koje imamo, molimo da nas kontaktirate na info@coral-consulting-service.com. Također, možete zahtijevati informacije o svrsi i načinu obrade podataka. Imate pravo na ispravak osobnih podatka koje posjedujemo ako su oni netočni. Uz određene iznimke, možete zatražiti da izbrišemo podatke ili prestanemo s njihovom obradom odnosno možete tražiti da prestanemo obrađivati osobne podatke u svrhe izravnog marketinga.
Na podneseni zahtjev za slanje osobnih podataka ne plaća se nikakva naknada. Ukoliko ne možemo udovoljiti zahtjevu u razumnom roku, poslati ćemo obavijest o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu, a ako zahtjevu ne možemo udovoljiti, poslati ćemo objašnjenje o razlozima zbog kojih nismo udovoljili zahtjevu.
 
Obavještavanje o povredi osobnih podataka
U slučaju povrede osobnih podataka obavijestiti ćemo u roku od 72 sata Vas i nadležno nadzorno tijelo, putem elektroničke pošte, o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, eventualnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničavanje štetnih učinaka na pojedince.
 
Obavijest o povredi nećemo poslati ukoliko:
postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljivima bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti; smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više neće doći do pojave rizika za prava i slobode pojedinaca; bi to predstavljalo veliki napor (u tom slučaju obavijestiti ćemo vas putem sredstava javnog obavještavanja ili ćemo poduzeti neku drugu jednako djelotvornu mjeru).
Povreda osobnih podataka predstavlja povredu sigurnosti koja dovodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju ili obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.
 
Privola
Korištenjem ove web stranice suglasni ste s našom Politikom privatnosti.
 
Promjene politike privatnosti
U slučaju izmjene naše Politike privatnosti, obavijest o tome će biti istaknuta na našoj web stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti.
 
Pravo na pritužbu nadležnom tijelu
Pritužbu na prikupljanje i obradu podataka možete poslati nadzornom tijelu u bilo kojem trenutku. U Republici Hrvatskoj pritužba se podnosi Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).