Ulaganje u jugoistočnu Europu
Vaš uspjeh je naš izazov!
 
Imate namjeru ulagat u jugoistočnu Europu i želite procijeniti mogućnosti i rizike? Coral Consulting Service sa svojim timom vrhunskih stručnjaka ne samo da Vam pruža brzu informaciju koristeći svoju bazu podataka, već vam pruža sve informacije o zemlji ulaganja i ukazuje na moguće rizike kako bi ulaganje bilo pouzdano i sigurno.
 
Naša baza podataka temelji se na podacima o investitorima iz cijele Europe i lokalnim partnerima, pregled najboljih lokacija i poslovnih subjekata u jugoistočnoj Europi.
 
U ostvarenju svoje poslovne vizije, obratite nam se sa punim poverenjem.
 
 

Više

Naše usluge
 
Analiza
 
Zajedno ćemo analizirati Vaše zahtjeve i sukladno njima odrediti potrebne korake:
 
specifične    mjerljive    atraktivne    realistične
 
Savjetovanje
 
Temeljem Vaših zahtjeva razmotrit ćemo sve mogućnosti i zajednički donijeti pravo rješenje. Naš tim će Vas upoznati s državama u regiji i njihovim potrebama i mogućnostima te ćemo zajedno krenuti u realizaciju. 
 
Posredovanje
 
Trenutno je jedino naše društvo CORAL prisutno na sedam regionalnih lokacija. Surađujemo s kompanijama s područja raznih industrijskih sektora. Ta naša specifičnost čini nas Vašim idealnim partnerom na području jugoistočne Europe.
 
Pratnja
 
Pratit ćemo Vas u provedbi Vašeg investicijskog projekta. To će uključivati prezentaciju i ispitivanje ponude, provjeru i usporedbu s postavljenim ciljem. Temeljem dobivenih rezultata pokretati ćemo daljnje aktivnosti.
Naše usluge koje pružamo investitorima
Nudimo Vam rješenje koje je posebno prilagođen Vašim zahtjevima.
Zahvaljujući dosadašnjem iskustvu možemo pomoći investitoru pri odabiru investicijskog projekta u skladu s ponudom i potražnjom kao i projekta koji može ostvariti očekivanu dobit štedeći mu vrijeme i novac.
 
CORAL Consulting Service pružat će brojne usluge investitorima koji odluče ulagati u investicijske projekte jugoistočne Europe.
 
 
 

Više